Ferlin + Grundström = Vikström

Nu inviger vi vår nya lokal Vikström! Våra mindre lokaler Ferlin & Grundström
har blivit Vikström. Den är ljus och fin och tar 30p som max.

Välkommen att boka!