Klara Strand

Fru Björk

Vårt senaste tillskott, ett litet men synnerligen trevligt rum. Namnet har vi lånat från Anita Björk. En kvinna som inte bara gett namn åt ett rum utan även hann med att vara gift med Stig Dagerman.

8 personer

Tillbaka