Tändstickspalatset

Tysta rummet

Från väggen blickar Ivar ner på ett bord och ett rum värdigt vilket styrelsesammanträde som helst. På väggen mittemot finns ett citat om sortier, och hur man gör en bra. Läs det.

12 personer

Tillbaka