Svenska Möten

Lundqvist & Lindqvist är medlemmar i Svenska Möten

Svenska Möten består av utvalda konferensanläggningar runt om i Sverige. Alla konferensanläggningar är klassificerade.
Anläggningarna tar också ett tydligt ansvar för miljön. Alla dagkonferensanläggningar är medlemmar i Svanens nätverk för miljömärkta inköp.


Svenska Möten

Svenska Möten

Svenska Möten består av utvalda konferensanläggningar i hela Sverige. Alla konferensanläggningar är klassificerade.

Svenska Möten har mer än 30 års branscherfarenhet, och består av mötesanläggningar runt om i Sverige.
Anläggningarna tar också ett tydligt ansvar för miljön. Alla dagkonferensanläggningar är medlemmar i Svanens nätverk för miljömärkta inköp.

I dagsläget representerar Svenska Mötens medlemmar cirka 25 procent av den totala mötesindustrin och omsätter drygt två miljarder fördelat på cirka en miljon gästnätter.

Svenska Möten har sedan starten 1981 hjälpt företag att boka konferens och möten. Svenska Möten är också mötespartner till företag och organisationer. Som ledande mötespartner tar de ett tydligt ansvar för att driva branschens utveckling framåt.

Svenska Möten – utvalda konferensanläggningar